UNA MOSTRA DEDICADA
AL CINEMA DOCUMENTAL

arrow down

15 – 19
NOVEMBRE 2022

OLOT,
GIRONA

AMB DUES SECCIONS:
públic GENERAL & ESCOLES

8

DOCUMENTALS

5

DIES

7

Ponències

8

DOCUMENTALS

5

DIES

7

Ponències

Programa